ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ ಮಾಡಿ 

04-01-2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-01-2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-01-2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

28-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-12-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-11-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

03-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-09-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-08-2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-01-2023 05:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: SPBIDAR


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080